Rekrutacje stałe

Usługa polega na dotarciu i wyselekcjonowaniu kandydatów o kompetencjach dopasowanych do wymagań firmy.

Rekrutacja na stałe jest poprzedzona dokładną analizą potrzeb biznesowych firmy oraz stawianych wyzwań i kluczowych kompetencji wymaganych na oferowanym stanowisku. Abalone staramy się poznać firmę klienta, aby zaproponować kandydatów, którzy najlepiej wpiszą się w jej kulturę organizacyjną a przy tym wniosą do środowiska pracy klienta jakość kompetencyjną i osobową.


Korzyści: 


  • dostosowywanie procesu rekrutacji do potrzeb i oczekiwań klienta
  • szybki dostęp do osób o poszukiwanych kompetencjach
  • oszczędność czasu i efektywność calego procesu rekrutacji
  • analiza lokalnego rynku pracy oraz potencjału w regionie
  • weryfikacja kompetencji i motywacji  kandydatów
  • profesjonalnie poprowadzony proces rekrutacji, selekcji i rekomendacji
Strefa pracodawcy

Szukasz pracownika? Oszczędź czas!

Zaproponujemy najlepszych kandydatów. Wykorzystujemy efektywne metody dotarcia do wskazanych specjalistów i talentów oraz przeprowadzamy proces selekcji oparty o badanie kompetencji.

Znajdź ofertę