Praca tymczasowa

Rekrutujemy wykwalifikowanych pracowników tymczasowych i zapewnimy elastyczność zatrudnienia dla Twojej firmy.
Praca tymczasowa jest wykonywaniem zadań na rzecz pracodawcy użytkownika, które mają charakter sezonowy i okresowy. Jest elastyczną formą zatrudnienia i może być wykorzystywana przez firmy w momencie zwiększania zapotrzebowanie na dodatkowy personel. Abalone rekrutuje i zatrudnia pracowników tymczasowych, którzy są dopasowani do ustalonych wymagań na stanowiskach.

Stosujemy ustandaryzowany proces rekrutacyjny oraz wielokanałową promocję ofert pracy, co pozwala nam szybko dotrzeć do odpowiednich pracowników na określony czas i stanowisko.

Korzyści pracy tymczasowej:

  • szybkie dostosowywanie poziomu zatrudnienia personelu zewnętrznego do bieżących potrzeb firmy (w sytuacjach konieczności okresowego zwiększenia personelu - sezonowość)  
  • elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe np. w sytuacji braku mozliwości zatrudnienia stałego personelu
  • zmiany kadrowe (np. zapewnienie ciągłosci na stanowisku w przypadku choroby pracownika lub dłuższego urlopu)
  • odciążenie wewnętrznego działu HR klienta w zakresie rekrutacji i selekcji
  • optymalizacja administracyjna i kadrowo-płacowa, bezpieczeństwo prawne 

Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest uregulowane ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku. Łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy przypadających w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
Strefa pracodawcy

Szukasz pracownika? Oszczędź czas!

Zaproponujemy najlepszych kandydatów. Wykorzystujemy efektywne metody dotarcia do wskazanych specjalistów i talentów oraz przeprowadzamy proces selekcji oparty o badanie kompetencji.

Znajdź ofertę