Praca tymczasowa

Rekrutujemy wykwalifikowanych pracowników tymczasowych i zapewniamy elastyczność zatrudnienia Twojej firmie


Praca tymczasowa to wykonywanie zadań sezonowych i okresowych na rzecz pracodawcy użytkownika. Jest to elastyczna forma zatrudnienia i może być wykorzystywana przez firmy, gdy wzrasta zapotrzebowanie na dodatkową kadrę. Abalone rekrutuje i zatrudnia pracowników tymczasowych, którzy spełniają wymagania na określonych stanowiska.

Stosujemy ustandaryzowany proces rekrutacji i wielokanałową promocję ofert pracy, co pozwala nam szybko dotrzeć do odpowiednich pracowników na określony czas i stanowisko.


Korzyści pracy tymczasowej:
  • szybkie dostosowywanie poziomu zatrudnienia personelu zewnętrznego do bieżących potrzeb firmy (w sytuacjach konieczności okresowego zwiększenia personelu - sezonowość)  
  • elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe np. w sytuacji braku mozliwości zatrudnienia stałego personelu
  • zmiany kadrowe (np. zapewnienie ciągłosci na stanowisku w przypadku choroby pracownika lub dłuższego urlopu)
  • odciążenie wewnętrznego działu HR klienta w zakresie rekrutacji i selekcji
  • optymalizacja administracyjna i kadrowo-płacowa, bezpieczeństwo prawne 

Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest uregulowane ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku. Łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy przypadających w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
Strefa pracodawcy

Szukasz pracownika? Oszczędź czas!

Zaproponujemy najlepszych kandydatów. Wykorzystujemy efektywne metody dotarcia do wskazanych specjalistów i talentów oraz przeprowadzamy proces selekcji oparty o badanie kompetencji.

Znajdź ofertę