Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy pełny zakres usług kadrowo-płacowych.


Proponujemy wsparcie zaczynając od samego zatrudnienia pracownika klienta, następnie przygotowywania wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z naliczaniem wynagrodzeń i rozliczaniem listy płac.

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje m.in.:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników (również e-teczki pracownicze),
  • naliczanie płac i rozliczanie listy płac,
  • kompletną administrację kadrową,
  • monitorowanie terminów ważności umów, badań lekarskich, szkoleń BHP,
  • tworzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników,
  • tworzenie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
  • prowadzenie rozliczeń PFRON, przygotowywanie rocznych informacji i deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy,
  • przeglądy procesów kadrowych i wyników naliczania wynagrodzeń pod kątem ich zgodności z zawieranymi umowami oraz obowiązującymi regulaminami i przepisami prawa,
  • wsparcie w bieżącej obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Strefa pracodawcy

Szukasz pracownika? Oszczędź czas!

Zaproponujemy najlepszych kandydatów. Wykorzystujemy efektywne metody dotarcia do wskazanych specjalistów i talentów oraz przeprowadzamy proces selekcji oparty o badanie kompetencji.

Znajdź ofertę