Bezpieczeństwo pracownika tymczasowego.

Sylwia Brzezińska
Pracownicy tymczasowi mają takie same prawa w zakresie bhp i higieny pracy, jak pozostali pracownicy. Zatrudniając się na stanowisko w ramach pracy tymczasowej zwróć uwagę na ważne aspekty bezpieczeństwa oraz na warunki pracy.


Pracodawca, który zatrudnia nowego pracownika jest zobowiązany przede wszystkim do: 

1. zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

2. prowadzenia systematycznie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. zapewnienia pracownikowi środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz obuwia roboczego wymaganych do pracy na danym stanowisku,

4. informowania pracownika o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy.

Ponadto pracodawca odpowiada za badania lekarskie pracownika (wstępne, okresowe oraz kontrolne).

Nie widzisz oferty dla siebie?

Zostaw nam swoje CV! Wszystkim się zajmiemy.

Wyślij CV